Дослідження особистісної реалізації «справи життя» (продовження 4)

Ткаченко Олександр Анатолійович

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри психології, професор кафедри практичної психології Кіровоградського інституту регіонального управління і економіки.


<<<Попередня Наступна>>>

У дослідженні осіб наших сучасників, які активно впливають на життя, було застосоване очне спілкування, що фіксувалось на диктофон (за згодою досліджуваного) з наступним аналізом. Досліджуваному надавалась така інструкція:

«Ми досліджуємо здатність особистості до реалізації своєї «справи життя» (що розуміється як прагнення до досягнення вищого призначення). Ми вважаємо, що Ви досягли у житті великих здобутків, тому просимо Вас взяти участь у дослідженні. (Можливо Ви ще не досягли у житті великих здобутків, але ми все ж таки просимо Вас взяти участь у дослідженні – вар.). Якщо Ви згодні, будь ласка, викладіть Ваш життєвий шлях у вигляді інтерв’ю-одкровення. Будьте повністю відверті і об’єктивні, не намагаючись представити своє життя «кращим» чи «гіршим». Важливо, щоб воно було таким яким є. У процесі інтерв’ю-одкровення виділяйте зовнішні (біографічні) ситуації, події, факти Вашого життя та відповідні внутрішні переживання, акцентуючи увагу на найбільш драматичних, кризових ситуаціях.

Уявіть собі, що завтра (колись – вар.) Ви маєте постати перед «Вищим Судом» і звітувати про реалізацію своєї «справи життя», а зараз у Вас є нагода підготуватись. Бажаємо успіху!».

Наша вибірка формувалась випадковим чином за принципом обирання лише тих, хто погоджувався на одкровення. Загальна характеристика вибірки представлена у таблиці.

Загальна характеристика вибірки у дослідженні особистісної реалізації СЖ
Група

Серед-ній вік (років)

Кіль-кість (ч/ж)

Характеристика групи
1. Видатні особи, які зробили вагомий внесок не лише у національну, а і у світову культуру. 68 4/2 Видатні письменники та їхні дружини, твори яких стали національним і світовим культурним надбанням. Вони фігурують у багатьох відомих енциклопедіях, у тому числі і Вікіпедії.
2. Видатні особи, які зробили вагомий внесок у національну культуру і науку. 68 5/1 Наявність почесних звань, державних нагород, присутність у інтернет-енциклопедії Вікіпедія. Започаткування та керівництво відомими творчими колективами, елітними навчальними закладами, напрямками в мистецтві тощо.
3. Відомі особи, які зробили вагомий внесок у культуру і науку у окремих сферах. 51 8/3 Наявність помітних творчих здобутків у різних професійних, соціальних, культурних сферах. Амбівалентність орієнтацій як на задоволення споживчих потреб власного комфортного існування, так і на соціальні нужди.
4. Особи, які намагались зробити внесок в культуру чи науку, але їм так і не вдалося досягнути помітних успіхів. 45 2/14 Відсутність помітних творчих здобутків. Виражена орієнтація на задоволення споживчих потреб власного комфортного існування. Разом з цим, наявність намірів за певних умов реалізовувати свій творчий потенціал, але не за рахунок власних задоволень.

Результати емпіричного дослідження. Під час інтерв’ю-одкровення проявились наступні особливості: чим видатнішою була особа досліджуваного та значущою її «справа життя», тим охоче вона погоджувалась на спілкування і краще розуміла інструкцію. Певні проблеми виникали, коли такий досліджуваний виявлявся одночасно ще й політиком достатньо високого рівня; дещо по різному сприймали дослідження чоловіки і жінки, – жінки погоджувались на інтерв’ю більш охоче, часто без попередньої домовленості і були значно відвертішими, чоловіки ж, як правило, зустріч призначали на зручний для себе час і у інтерв’ю намагались ретельно аналізувати все сказане і контролювати свій емоційний стан; у кількох випадках ми використовували наявні відеоматеріали відповідного біографічного змісту, які були підготовлені до ювілейних дат досліджуваних.

<<<Попередня Наступна>>>