Сертификация курса НЛП-Практик

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ ЯК ПРОХОДИТЬ ТРЕНІНГ
Володіння навичками НЛП на рівні НЛП-Практик передбачає:

Обов’язково:

 • Калібрування: Навичка відстежувати мікро- і макро- зміни в поведінці партнера по комунікації і вміння співвідносити ці зміни зі своєю поведінкою і зміною навколишніх обставин, щоб своєчасно вносити зміни в свою поведінку.
 • Підстроювання (приєднання): базується на калібрування навик погоджувати своє невербальне і вербальне поведінку з поведінкою партнера по комунікації з метою досягнення співпраці.
 • Ведення: базується на калібрування і підстроювання навик впливати на партнера по комунікації з метою організації його поведінки відповідно до бажаним результатом. Зв’язка “Калібрування-Подстройка-Ведення” утворює стан рапорту, яке і підтверджується співпрацею партнера по комунікації, його свідомої і / або несвідомої допомогою в досягненні бажаного результату.
 • Якореніє: Навичка фіксації і довільного виклику емоційно-фізіологічних станів у себе і у партнера по комунікації з використанням зовнішніх стимулів.
 • Робота з субмодальностями: Навичка фіксації і довільного виклику емоційно-фізіологічних станів у себе і у партнера по комунікації з використанням відмінностей в уявному поданні суб’єктивного досвіду.
 • Навичка виклику зміненого (трансового) стану у партнера по комунікації формальними і неформальними засобами ( “5-4-3-2-1”, нудьга, перевантаження, насичення, переривання патерну і ін.).
 • Навичка формулювання прямих і непрямих навіювань (Мілтон-модель).
 • Навичка поділу мовної та фактичної реальностей і організації впливу на фактичну з використанням засобів мовної (Мета-модель, рефреймінг).
 • Уміння відтворити будь-яку техніку НЛП, продемонстровану або описану на рівні НЛП-Практик. Сюди відносяться як широко поширені техніки, так і техніки, створювані НЛП-Майстрами для рівня НЛП-Практик.

Бажано:

 • Володіння техніками суміщення якорів (колапс, накладення, посилення, ланцюг). – Володіння техніками роботи з субмодальностями (виявлення і зрушення критичної субмодальности, зміна переконань з використанням субмодальностей, “Буквальний рефреймінг”, “Шоколад Леді Годива” і ін.)
 • Володіння техніками особистісного редагування ( “Генератор нової поведінки”, “Помах”, “Швидке лікування алергій”, “Швидке лікування фобій”, “Інтеграція конфліктних частин”, “Шестішаговий рефреймінг”, “Зміна суб’єктивної особистісної історії” та ін.)
 • Знайомство з ідеєю окорухових патернів. Калібрування рухів очей і співвіднесення їх з організацією пам’яті і уяви партнера по комунікації.
 • Знайомство з підходами до постановки мети (Добре сформований результат, Специфікація мети, SMART, Перший крок і ін.)
 • Знайомство з концепціями логічних рівнів (Бейтсон, Дилтс і варіації).
 • Знайомство з моделями SCORE і ТОТЕ.

У зв’язку з тим, що перелік конкретних технік НЛП відрізняється від семінару до семінару і від тренера до тренера (з розвитком НЛП постійно з’являються нові техніки і моделі), не є можливим раз і на завжди зафіксувати остаточний повний список технік. Всі техніки, що вивчаються на курсі “НЛП-Практик” це приклади, призначені для розвитку головного навички – відтворення будь-якої техніки, формалізованої в традиції НЛП для рівня Практика за описом і / або запропонованої демонстрації. Остаточний вибір демонстрованих технік надається тренеру. Базовий список наводиться тут Програма курсу НЛП-Практик.

При наявності обов’язкових навичок кваліфікований НЛП-Практик в змозі опанувати бажаною тематикою. Проте, в програму курсу включені матеріали з розділу “бажано”, для більш грунтовної тренування на цих прикладах обов’язкових навичок.

 

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ ЯК ПРОХОДИТЬ ТРЕНІНГ