Методологічні орієнтири особистісної реалізації «справи життя» (продовження 7)

Ткаченко Олександр Анатолійович

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри психології, професор кафедри практичної психології Кіровоградського інституту регіонального управління і економіки.


<<<Попередня Наступна>>>

У цьому контексті В.П.Зінченко розглядає розвиток свідомості особи як «духовну вертикаль», а В.Е. Чудновський виділяє два виміри смислу життя: "горизонтальний" і "вертикальний", де перший виявляється у ставленні до життя як до цілісного смислового простору, а другий дозволяє людині зайняти позицію над своїм індивідуальним життям взагалі і обумовлений нормами загальнолюдської моральності, релігійних догматів, родових традицій тощо. Така смислова вертикаль формує єдність смислу життя людського Я і світу. Як найважливіший психологічний механізм вибудовування смислової вертикалі В.Е. Чудновський бачить феномен совісті як внутрішню суть людини, що існує одночасно в нім і поза ним і що допомагає йому вирішувати проблеми, пов'язані з смислом життя. Горизонтальний і вертикальний виміри існують паралельно у взаємодії. Звернення до минулого і створення моделі майбутнього життя є невід'ємною складовою процесу "будівництва" смислової вертикалі, як це відбувалося (так вважає В.Е. Чудновський) на різних етапах недавнього радянського минулого.

У своїх дослідженнях ми говоримо про «справожиттєву вертикаль» (СЖ-вертикаль) як субстанціонально-процесуальне утвореня, що виконує роль медіатора, який пов'язує реальну особу з її ідеалом. Таке утворення в кожен момент часу і місці простору існує одночасно як СЖ-формат, що відповідає поточному ідеалу, і смислове наповнення, що відповідає реальному життю, з вчинковим механізмом функціонування. СЖ-вертикаль формується на основі принципу «медіаційності» в рамках СЖ-формату. Тоді в СЖ-вертикалі горизонтальний вимір можна розглядати як «смислоосягнення», а вертикальний як «смислотворення». Ці виміри функціонують завдяки «одухотворенню» як вчинку.

З оглядом на суб’єктний підхід у психології (за С.Л.Рубінштейном) СЖ-вертикаль функціонує завдяки методологічному суб’єкт-об’єктному і об’єкт-суб’єктнному механізму у функції особистісної реалізації СЖ на дорефлексивному, рефлексивному і духовному рівнях, представленому на малюнку у порівнянні з подвійною спіраллю розвитку свідомості за В.П.Зінченком.

«Справожиттєва» вертикаль 

<<<Попередня Наступна>>>