Контекстне навчання у форматі «справожиттєвого» підходу як альтернатива традиційної системи професійної освіти (продовження 1)

Ткаченко Олександр Анатолійович

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри психології, професор кафедри практичної психології Кіровоградського інституту регіонального управління і економіки.


<<<Попередня Наступна>>>

«Поле правди» нами визначене як ключова умова функціонування запропонованої методології, яке розглядається як втілення психологічної, життєвої і духовної істини. За К.Лєвіним, воно характеризується не потребами як психологічне, а квазіпотребами, що відображають необхідність, тому може розглядатися як квазіпсихологічне, що відноситься до вольових процесів, які визначають душевне життя людини, наповнене смислом щодо розвитку особистості. У «психологічному полі правди» особовий життєвий смисл відсутній і людина існує лише як споживач в «суспільстві споживання»; у «життєвому полі правди» відбувається смислоосягнення; у «духовному полі правди» відбувається смислоутворення і наповнення світу (наповнення ноосфери) розумом , що і є головною суттю і вищим призначенням існування людини.

Проведений нами у монографічному дослідженні методологічний аналіз дозволяє стверджувати, що це відбувається завдяки вчинковому механізму на основі самовизначення і формування «справожиттєвої» особистості (СЖ-особистості) як особливої якості, що актуалізує «справожиттєву» установку (СЖ-установку) і відповідний мотив необхідності, який відкриває доступ на несвідомому рівні до пасіонарної психічної енергії. В цьому полягає основна функція «справожиттєвої» практики (СЖ-практики) взагалі і освітньої зокрема.

В рамках СЖ-підходу до навчання в психолого-педагогічному «полі правди» одночасно функціонують практична (заснована на правді) і дослідницька (заснована на істині) професійна підготовка, суб'єктами якої є учень (студент) і вчитель (викладач). У цьому випадку психолого-педагогічна практика спрямована не тільки на засвоєння знань, але і на «очищення» свідомості завдяки «включенню» вчинкового психологічного механізму з моменту поєднання учбової і науково-дослідної професійної діяльності як пошуку істини з актуальної проблеми. Актуалізується взаємодія правди і неправди, виникає емоційна напруга і конструктивний конфлікт (як когнітивний дисонанс) при розумінні різних установок і самовизначення в подальшому житті, рівень якого визначає готовність до вчинкової дії, обумовленої зовні детермінованою життєвою ситуацією. Тут на перший план виходять взаємини викладача-майстра як духовної особистості, здатної застосовувати методи актуалізації особистості студента, коли основний акцент робиться на самовизначенні і саморозвитку. На перше місце виступає людино-центризм, а чинник технологізації, як основна умова реалізації кредитово-модульної системи, стає найбільш ефективним інструментом. 

З проблемою виконання професійної діяльності в критичних ситуаціях ми вперше зустрілися в підготовці операторів особливо складних систем управління, зокрема пілотів повітряних суден цивільної авіації. Як відомо, кількість авіаційних пригод і катастроф з вини людського чинника впродовж останніх десятиліть не тільки не знижується, а в певних випадках зростає і досягає 90%. Ми це пов'язуємо з глобальними трансформаціями техногенної епохи в психогенну, переходом в масштабніший формат взаємин людини не просто з технікою, а з інтелектуально-комп’ютерними системами, зв’язанними з ноосферою. Мова йде про кардинальне переформатування такої психологічної організації людини-оператора, яка повинна орієнтуватися не просто на виконання професійних функцій, а на основі цього забезпечувати перехід в духовні виміри задля досягнення вищого призначення. У таких умовах категорія діяльності, на якій побудовані сучасні науково-теоретичні, практичні і освітні підходи, повинна поступитися категорії вчинку, коли на перше місце виходить життєвий і духовний зміст. У цьому контексті В. Ф. Прісняков і Л. М. Пріснякова навіть говорять про новий науковий напрям на основі синергетичного підходу, що виник на стику соціології, політології, психології. Ними розроблені оригінальні моделі і вперше отримані рішення завдань з кількісним обліком духовної складової поведінки людини, представлена модель взаємозв'язку фізичного, інтелектуального і уявного світів, що описує творчий стан універсуму, прогнозується поява критичного стану у відносинах між Природою і Людиною, представлені методи і приклади побудови моделей з визначальним впливом інтелекту людини: освітнього простору, інформаційного стану індивідуума, ефективності інтелектуальної діяльності людини, її емоційної стійкості. Вони розвивають ідеї математичного моделювання наукового прогресу з позицій діяльності людини як ланки соціально-економічної системи (Прісняков, 2005; Прісняков, Пріснякова, 2004).  

<<<Попередня Наступна>>>