Стан

Чи не ключовим у описі майстерності, та й самого Нового коду є поняття стану.

Або станів.

На додаток до аналітичної, розкладає на частини суті класичного коду НЛП синтетичний підхід Нового коду пропонує ідею станів.

Це інтегроване позначення сукупності всіх процесів, психічних і фізіологічних, значущих в кожен даний конкретний момент часу для визначення змісту суб’єктивного досвіду. Інакше кажучи, один досвід відрізняється від іншого саме станом. Можна навіть сказати, що досвід – і є стан. Або що стан і є досвід в кожен певний момент. Стан – це не тільки настрій, комплекс відчуттів, бажана модальність і набір специфічних субмодальностей, це не тільки актуальні переконання і цінності, не тільки негайна оцінка своєї ідентичності і її зв’язку з місією, не тільки використовувані метапрограми, не тільки особлива поведінка і оточення. Стану – це системна сукупність всього цього. Всього, що впливає на суб’єктивний світ. Використовуючи інтегровану ідея станів, Новий код отримує можливість набагато швидше отримувати доступ до них безпосередньо (так само як і через старі добрі процедури).

Все, що відбувається з нами – це питання стану. Все, що ми можемо і не можемо, бачимо і не бачимо, оцінюємо або ігноруємо – це справа стану. Саме доступ до того чи іншого стану стає головним навиком в рамках Нового коду. Все інше – служить цій меті.

ДОСТУП ДО потрібного стану – СУТЬ НОВОГО КОДА

Стан – теж фільтр. Точніше, комплекс всіх фільтрів, який і робить навколишній і внутрішній світ в нашому сприйнятті саме таким, яким ми його сприймаємо. Стан визначає наш суб’єктивний світ і досвід.

А досвід, як один з фільтрів, впливає на стан.

І ось тепер скажемо: майстерність – це стан. Але не просто стан. Це свого роду стан станів. Такий стан, яке відкриває доступ до решти станам. Довільний доступ, не випадкова. Такий стан “майстерності” – настільки необхідний критерій цього самого майстерності, що ми можемо абсолютно спокійно говорити про стан майстерності.

Хоча так само легко ми можемо міркувати і про “майстерності станів”.

Так чи інакше, у стану майстерності є характерні риси:

– Можливість вибору (тобто наявність у досвіді і доступ до будь-якого) оптимальних станів для кожної конкретної ситуації,

– Можливість управління своїм станом (визначення і переходу, свідомого чи несвідомого, зі стану в стан),

– Зміна нересурсних або неефективних станів (здатність визначення і зміни їх структури),

– Можливість створювати (моделювати) нові стану для збагачення свого досвіду.

Крім цього для стану майстерності необхідні:

– Чітка, ясна мета і вміння утримувати її в поле уваги,

– Конгруентність поведінки та внутрішнього стану, конгруентність самому собі і відносинам з іншими (іноді це називають гармонійністю або интегрированностью),

– Оптимальне співвідношення напруг і розслабленості в тілі: достатній тонус (це забезпечує легкість і невимушеність, елегантність зовнішніх і внутрішніх дій),

– Внутрішній спокій, можливість включати і відключатися від “внутрішнього діалогу”,

– Скануючий, злегка расфокусированний погляд.

 

– Як ви розслабляєтеся? – А я і не напружуюся …

ЩЕ ТЕРМІНИ НЛП >>>