Сертификація курсу НЛП-Майстер

Володіння навичками НЛП на рівні НЛП-Мастер передбачає:

 Обов’язково:

Навик активного самонавчання неформалізованій здатності, вміння – Моделювання, що базується на:

 • Навичка володіння власним станом (створення і зміна) і стан “незнання” або “нульовий стан” включно.
 • Навичка вилучення структури суб’єктивного досвіду – Процес моделювання.
 • Навичка формалізації отриманої структури – Фіксація результатів моделювання, включаючи віднімання.
 • Навичка вбудовування отриманої структури собі і іншим – Формування техніки НЛП.

Саме володіння навиком моделювання і є основне відміну кваліфікаційних рівнів НЛП-Практик і НЛП-Мастер. Також як відрізняються грамотний користувач і розробник.

В тому числі:

 • Прийоми моделювання на основі спостереження – калібрування.
 • Прийоми моделювання на основі наслідування – імпліцитне.
 • Прийоми моделювання на основі свідомого виділення патерну.
 • Прийоми моделювання мікростратегій на основі рухів очей.
 • Стратегія моделювання на основі ТОТЕ.
 • Підхід до моделювання на основі логічних рівнів.
 • Підхід до моделювання на основі виявлення критеріїв – фільтрів.
 • Вбудовування з використанням зовнішньої допомоги – підказки оператора.
 • Вбудовування з використанням організації оточення – створення умов.
 • Вбудовування через вправу – тренування.
 • Вбудовування навіюванням і самонавіюванням.
 • Вбудовування демонстрацією – приклади.
 • Створення інтегрованих технік вбудовування навику.

Варто акцентувати увагу на тому факті, що саме по собі знайомство з тим чи іншим підходом до моделювання не настільки важливо, первинним є вміння витягти ключові елементи неформализованного навички, навчитися самому і передати навик іншим – будь-яким ефективним способом. Різноманітність і гнучкість в таких способах вітаються, як вельми бажані.

Бажано:

 • Використання сучасних підходів до моделювання та встраиванию змін: Нового Коду НЛП, Системного НЛП, Конфайнмент®-моделювання, ідеї мета-станів і ін.
 • Володіння навиками Системного НЛП для моделювання і трансформації організаційних структур.
 • Виявлення стратегій запам’ятовування, спогади, мотивації, уяви, перевірки на правильність, прийняття рішення та ін.
 • Розгляд мета-програм, як прикладів вже виявлених патернів.
 • Розбір прикладів готових технік, форматів, моделей з точки зору моделювання і вбудовування (Модель Уолта Діснея, Стратегія раціонального харчування, Стратегія реагування на критику, Модель роботи на лінії часу, Модель везіння і ін.)

Так само, як і щодо рівня “НЛП-Практик”, при наявності обов’язкових навичок кваліфікований НЛП-майстер може самостійно (в тому числі самостійно залучаючи колег) розібратися в “бажаних” розділах розділах курсу. В курс включається матеріал з розділу “бажано”, якщо дозволяє час, фокус уваги і темп навчання в групі.